• Cts. Tem 13th, 2024

LAHEY BÜYÜKELÇİLİĞİ SÖZLEŞMELİ SEKRETER ALACAK

ByHaber Merkezi

Ağu 21, 2023

LAHEY BÜYÜKELÇİLİĞİ SÖZLEŞMELİ SEKRETER ALACAK

İletişim Başkanlığınca, Lahey İletişim Müşavirliği bünyesinde istihdam edilmek üzere bir mahalli personel alınacak.

T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Lahey İletişim Müşavirliğinde münhal bulunan 1 (bir) adet mahalli kâtip/sözleşmeli sekreter pozisyonuna sınavla personel alınacaktır.
RADYODENIZ DINLEMEK ICIN TIKLAYINIZ
Görev Tanımı: Müşavirliğimizde sözleşmeli olarak istihdam edilecek personel; büro işleri, Hollandaca ve Türkçe bilgisayarlı yazışma işleri, dosyalama, arşiv, fotokopi vb. kırtasiye işleri ile amirin vereceği diğer idari işleri yapar.ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

1. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

2. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı
değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

3. Askerlik durumu itibarıyla;

a. Askerlikle ilgisi bulunmamak,
b. Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
c. Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
DENIZ TV IZLEMEK ICIN TIKLAYIN
4. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek özrü veya akıl hastalığı bulunmamak. Her türlü iklim koşullarında görev yapmaya engel durumu bulunmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelemek (Sağlık Kurulu Raporu istihdam edilecek adaylardan istenir )

5. En az ortaöğretim mezunu (lise) veya dengi yabancı öğretim kurumlarından mezun olmak, (sekreterlik okulu veya yüksekokul mezunu olmak tercih sebebidir)

6. Görev yapacağı ülkenin dilini ve Türkçeyi iyi derecede biliyor olmak.

7. Yeterli düzeyde bilgisayar bilgisine sahip olmak ve ofis programlarını iyi derecede kullanmak,

8. Hollanda’da çalışma ve oturum iznine sahip olmak

İlgili Dosyalar için BURAYI TIKLAYINIZBir cevap yazın