Yeni Askerlik Kanunu Hakkında Rotterdam Baskonsoloslugundan Duyuru

0
589

Yeni Askerlik Kanunu Hakkında Rotterdam Baskonsoloslugundan Duyuru

1111 sayılı Askerlik Kanunu ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu’nu yürürlükten kaldıran 7179 sayılı Askeralma Kanunu 26 Haziran 2019 tarihli ve 30813 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu çerçevede yapılan başlıca değişiklikler ;

1- Erteleme yaş sınırı 38 yaş sonundan 35 yaş sonuna indirilmiştir. 26 Haziran 2019 tarihinden önce, 38 yaş sonuna kadar yapılan erteleme işlemleri geçerliliğini korumakta olup, belirtilen tarih sonrasında yapılan erteleme işlemleri 35 yaş sonuna kadar yapılmaktadır.

2- Dövizli askerlik bedeli 5.133 Avro (ayrıca 128.33 Avro havale ücreti)olarak belirlenmiştir.

3- Yurtdışında ikamet eden ve çoklu vatandaşlık hakkına sahip olan vatandaşlarımızın, en az üç yıl süre ile fiilen yabancı ülkelerde bulunmaları halinde çalışma şartı aranmadan, dövizle askerliğe başvuru hakkı tanınmıştır.

4- Dövizle askerlik başvuruları çerçevesinde ayrıca, oturma ve çalışma izni kartına (Verblijfsvergunning)sahip olarak yurtdışında bulunan vatandaşlarımız için en az 3 yıl süre ile fiilen çalışma şartı devam etmektedir.

Gerekli belgeler ve başvuru yöntemi hakkında aşağıdaki linkten ayrıntılı bilgi notumuzu ve Resmi Gazete’de yayımlanan kanun metnini ( Erteleme ve dövizle askerlik: 7. Bölüm38. ve 39. Maddeler) incelemeniz önemle rica olunur.

http://rotterdam.bk.mfa.gov.tr/Mission/ShowInfoNote/359725
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/06/20190626-6.pdf

Not: Dövizle askerlik başvuruları teknik çalışmaların tamamlanmasını müteakip alınmaya başlanabilecektir. Dövizle Askerlik Hizmeti başvuruları tekrar alınmaya başlandığında Başkonsolosluğumuz internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından gerekli duyuru yapılacaktır.