Türklerin yeniden Uyum Yasası kapsamına alınması, AB Hukukuna aykırıdır!

0
665

IOT konuyu bakan Koolmees ile görüşmek istiyor.

Hollanda’da Türkler İçin Danışma Kurulu (IOT), hükümetin Türklerin yeniden Uyum Yasası kapsamına alınması önerisinin, Türk göçmenler açısından yol açacağı sorunlar ve Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki Ortaklık Hukuku Hükümlerine aykırı olduğu gerekçesiyle bakan Koolmees ile görüşme talebinde bulundu.

IOT Başkanı Zeki Baran, bakan Koolmees’e gönderdiği mektupta, Uyum Yasası’nın gözden geçirilerek bazı iyileştirmeler yapılmasını olumlu bulduklarını, ancak değişikliklerin özellikle düşük eğitimli göçmenler açısından olumsuz sonuçları olacağını belirtti. Günümüzde Hollanda’ya gelen göçmenlerin genel anlamda Hollandaca öğrenmek için istekli oldukları, güvenli ve iyi kalitede dil kurslarına ihtiyaç olduğu vurgulandı. Genellikle yüksek eğitimli olan ve isteyen Türk mültecilerin, Uyum Yasası kolaylıklarından yararlanarak kurs için aldıkları krediyi, sınavı zamanında tamamlayarak borçlarının silinmesinin olumlu olduğu ifade edildi.

Buna karşılık yeni uygulama, kursların yüksek maliyeti, zorlaştırılan sınav koşulları, sınavı başarıyla tamamlama ve sınav ücretleri, öngörülen ceza sistematiği ve kurs maliyetini geri ödeme sistemi gibi uygulamalar, özellikle düşük eğitimli göçmenler tarafından tepkiyle karşılanıyor, motivasyonu azaltıyor.

Türk vatandaşları için uyum kursu ve sınavını üç yıl içinde tamamlama zorunluluğunu, AB ülkeleri içerisinde sadece Hollanda’nın uyguladığı belirtilen mektupta, uyum sürecinin ikamet hakkına bağlanmasının AB hukukuna aykırı oluğu ve bakanın iddia ettiğinin aksine, Türkiye ile Ortaklık Hukukunda yeri olmadığı vurgulandı.

Avrupa Adalet Divanı’nın daha önce konuyla ilgili kararlarında, AB ülkelerinin Türk vatandaşlarına uygulamak istediği yaptırımları zorunluluk ve ölçülü olup olmadığı gibi kriterler temelinde haksız bulduğunu hatırlatılan mektupta, 2013 yılında yürürlüğe giren Uyum Yasası kapsamında, kursu takip edenlerin 6 yıl sonra yüzde 20’sinin sınav zorunluluğundan muaf tutulmak zorunda kaldığı belirtildi.

Mektupta ayrıca, Hollanda’da yaşayan Türklerin hukuksal konumu bakımından önemli bir değişikliği ifade eden yasa değişikliğinin, sivil toplum kuruluşlarının görüşü alınmadan hayata geçirilmesinin hayal kırıklığına yol açabileceği ve bunun uzun yıllardır alışıla gelmiş, bir çok konuda olumlu sonuçlar alınan karşılıklı görüşme geleneğine aykırı olduğu hatırlatılarak, bu konular üzerine görüşme talebinde bulunuldu.