12 EYLÜL 1980 ..?

0
1066

12 EYLÜL 1980 ..?

Bu gün 12 Eylül Türk Devleti’nin tarihinde ki karanlık ve utanç duyulan acıların yaşattıldığı, yaşı tutmayan küçük çocukların yaşlarının mahkeme kararları ile büyütülerek darağaçlarına gönderildiği, zindanlarda çürümeye terk edildiği, yapılan işkenceler sonucunda geri kalan yaşamlarında baskalarına yük olarak yaşamaya terk edilen sağcı ve solcu demeden genç bir kuşağın yok edildiği karanlık 12 Eylül darbesinin yıldönümü..!

O günleri yaşayan biri olarak hep sorarım kendime “ darbe yapılmadan önlenemezmiydi yaşananlar”?
Darbeden bir gün önce ülkenin hemen hemen her yerinde yaşanılan acı olaylar bir gün sonra darbe ile bıçakla kesiılmiş gibi durdu…..!! O zaman ki siyasi iktidarla beraber muhalafet hep birbirlerini suçlayan demeçleri ile ( tipki günümüz de ki gibi) hep bir karabasan içinde kalmayı yeğlediler….! Hep kendi koltuklarının ve siyasi geleceklerini düşündüler…Sokaklarda acımazsızca birbrilerini katleden gençlerimizin hiç birini dinleme zahmetinde bulunmadılar…

Kışkırtıcı ajanlari ile ve yerli mafya babları ve silah tüccarlari ile gençleri silahlandırdılar..Öğrenciler ve gençler arasına soktukları ajanlarla gençleri birbirlerini öldürmeye çalıştılar ve başardılar…1977 yılı taksim’de insanların üzerine ateş açtılar…Faili meçhül cinayetlerin kol gezdiği, sokakların güvenliğini kaybettiği, polislerin bile sağ ve sol diye ayrıştırıldığı yıllar…..!

Sağcısı ile solcusu le gençler ne istiyorsunuz sorusunu sorma zahmetinde bulunmadılar…?

O gençler ne istiyordu..?

Daha münevver bir ülke, insanca yaşanabilen, bağımsız ve insan haklarına saygılı bir siyasi iktidar, kendilerini dinleyen, sorularına cevap veren muhataplar arıyorlardı..Ama ne yaptılar.? Aralarına nifak tohumları ektiler..

Sokaklar yürüyerek aşınmaz anlayışını temsil eden siyasi iktidar, cepheleen siyaset, bölünen polisimiz, askerimiz, jandarmamız ve gençleri sokaklara dökmeyi çok iyi organize eden hainlerler gelinde 12 Eylül 1980 ‘e…..

Birbirini anlamaya, ülkenin sosyal, siyasi ve ekonomik sorunları ve sıkıntıları üzerine kafa yormaya çalışmayan ama birbirlerine sırt dönmeyi becerebilen siyasetçilerimiz ……”! Gelindi 12 Eylül 1980’e….

12 Eylül 1980 e gelinceye kadar Devlet insanlarının güvenliğini sağlamak yerine onları düşüncelerinden yaptıkları eylemlerden ötürü dinleme yerine cezalandırma yöntemini seçmiş olmasının büyük katkısı vardır. Ki 12 Eylül’e gelinmeden önce tutuklanacak ve cezalandırılacakların listeleri çok önceden hazırlanmış ve o gece yani 11 Eylül’ü 12 Eylül’e bağlayan darbe gecesinde tek tek adresleri önceden tespit edilen kişilerin isimleri askerler tarafından astteğmenden, yüzbaşı ve albaylara kadar 5- 10 – 15 – 20 – 30 – 40 -50 kişilik gruplar halinde verilmiş ve o gece hepsi tek tek evlerinden alınmıştır…!
Peki sormazlar mı ? Peki bu insanları biliyordunuz da neden darbe yapmadan pasifise edemediniz? Ha sivil iktidar , sivil mahkemeler buna izin vermiyordu diyebilirsiniz…
TBMM toplanıp bir gece de çıkartacağı yasa ile bunu yapamazmıydı..?
Yapardı tabiki pekala.. İktidari ve muhalafeti ile beraber..Bu halk sizi neden seçmişti Sayın Vekiller..?
Ama yapmadınız çünkü siyasi hırsınız gözünüzü kör etmişti…
Günümüzde de aynı değil mi?
Neden bir araya gelemezler bunlar Türkiye halkı sizi neden seçti..?
Daha iyi bir yönetim, insanca yaşanabilen bir Türkiye, düşüncede, sorgulamada, sivil toplum örgütleri kurarak siyasi iktidara yardımcı olmak ve tam bağımsız onurlu bir ülkenin vatandaşı olmak için size görev verdi ve sizleri kendisine VEKİL tayin etti…
Kendi siyasi geleceğiniz için eşinizi, dostunuzu, çıkarınız için bazı kişi ve kuruluşları desteklemek için, kendinize dış siyasi destek bulmak umuduyla ülkenizi dış ülkelere şikayet etmek için, ortak bir dış politika, ortak bir iç güvenlik politikası, ortak tarım , turizm, sanayi, teknoloji, bilim , kültür, tarih, eğitim politikaları geliştirerek DEVLET POLİTIKASİ oluşturmanız için sizi halkımız kendisini yönetmek için seçti….ANlayın bunu ya anlayın lütfen…!
Yeni 12 Eylül’leri yaşamak bu ülkenin insanının kaderi olmamalı…!
Bu topraklar için bin yıldır şehit veren bu halk bu yönetim bu siyasi anlayışı hak etmiyor…!
Saygılarımla

Kamil Kopuz
Drunen, 12 Eylül 2017