Dünyayı yaşanır hale getirmek…!

0
1260

Dünyayı yaşanır hale getirmek…!

Yaşanılan çağımızı “ sosyal çağ “ olarak adlandırabiliriz..Baş döndürücü bir şekilde ilerleyen bilim ve  teknoloji sayesinde insanlar  artık birbirlerine çok yakınlaştı..! Dünya küçüldü yeni yetişen gençler artık o kadar sık sık birbirleriyle iletişim kurup arkadaş, dost olabiliyorlar..Yetişen yeni nesiller artık yaşadıkları ülkerin dışında ki diğer yaşıtları ile konuşuyor, tartışıyor, sorguluyor, düşünce üretiyor hatta randevuleşip dünyanın her hangi bir ülkesinde buluşup  beraberce tatile çıkabiliyorlar ve dünyayi yeniden keşif ediyorlar..Bu gençler din, ırk, cinsiyet,inanç, kültür, milliyetçilik farklarını asla ön plana çıkarmadan dünya insanı olarak yaşamdan tad almayı çok ama çok iyi biliyorlar…Şimdilik sayıları az fakat ilerleyen yıllarda bu sayı çok hızla artacaktır..

Bu gençler;

Bilim insanı, bilgisayar uzmanı, avukat, siyasal bilimci, polis, asker, bürokrat, şirket yöneticisi, temizlik işçisi, devlet memuru, turist rehberi, garson, aşçı, reklamcı, gazeteci, grafiker, mühendis vs…..

Bilgilerini, düşüncelerini, yaşadıkları ülkelerinde ki olumlu veya olumsuzlukları, dünyada yaşanılan adaletsizlikleri, paylaşımsızlıkları, doğa tahribatlarını, siyasilerin çırkın yüzlerini, çıkarcıları toplumları sömürenleri,dincileri, cemaatleri, tarikatlari, dolandırıcıları, gangasterleri, savaşları, göçleri, insanlık dramlarını vs.. her şeyi paylaşip çözüm yollarını arıyorlar..Bu gençlerin sayılarında hızla artıyor….

Yeni bir dünya düzenini oluşturacak olan gençlere selam olsun…!

Yüzyıllardır insanoğlunun savaşlardan, din sömürülerinden, siyasilerin aldatmacalarından, çırkınlıklerinden, çirkeşliklerinden, soysuzca insanları aldatanlardan, insanları yerlerinden yurtlarından eden emperlayist sömürücü aile ve ülkelerden çok ama çok çekti..Ama bu gençler artık her şeyin farkındalar oluşturdukları ikili, üçlü, dörtlü ve daha büyük gruplar sayesinde gelecekde yaşadıkları toplumlarda yönetici, bürokrat, devlet adamı, teknokrat olduklarında dünya nefes alacaktır..

Çok okuyan, çok araştıran bu gençler geçmiş zamanlarda yapılanlarla günümüzde yapılanları sentezliyerek yeni bir dünya düzeninin temelini atmaktadırlar..

Selam olsun dünya kardeşliğini oluşturacak bu gençlere…!

Bu gençlerin farkındamıyız.?

Bu gençlerin farkındalarmı şu anda dünayayı yönetenler.?

Paylaşmayı, dürüstlüğü, doğa ve insan sevgisini yüreğinde hisseden bu gençlere selam olsun…!

Dünyanın her hangi bir köşesinde yapılan zulüm, kıyılan bir can, vahşice katledilen hayvanlar ve çocuklara çocukluklarını yaşatmayan silah tüccarlari, barbar devletleri ve insanları yaşadıkları topraklarda zulüme ve kıyıma ve de adaletsizliğe uğratan siyaset ve devlet yöneticilerini işte bu gençler tasviye edeceklerdir..

Selam olsun siz biz ayrıma yapmayanlara yalnızca insan olarak yaşamayı demokrasinin insan haklarının hukukun ve çağdaşliiğin evrensel değerlerinin tamamını savunan ve birlikde yaşamanın vazgeçilmez unsurları olarak kabul eden bu yürekleri sevgi, hoşgörü, mütevazilik, insnalık duygusu dolu gençlere……….

Bu gençler , eğitimin önemini kavrayan, bilimin ve aklın öncülüğünün en büyük zenginlik olduğunu farkedenbilenlerdir. Birbirlerinin önemli olduklarını da bilen gençlerdir..!

Bu gençler bu dünya bizsiz olmaz diyebilen yeni nesillerdir…Selam olsun size gençler…!!
Kamil Kopuz

Drunen, 28 Mart 2017

Turizm53@hotmail.com